Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

TWRNAMENT GOLFF 2019

Cynhelir Cystadleuaeth Golff lwyddiannus iawn yng Nglwb Golff, Caerfyrddin Dydd Sadwrn 13 Gorffennaf.  Codwyd dros £1500 i Lyfrau Llafar Cymru.  Hoffwn ddiolch i Brifysgol Drindod Dewi Sant a phawb arall am ein noddi.

Tim Buddugol oedd CCC 1 – Geraint Roberts; Huw Hafod Jones; Clive Thomas; Jeff Jones

Scôr Unigol – Alan Edwards

Agosaf at y pin – Brin Jones

Dreif Hyraf – Ian Griffiths

Comments are closed.