Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

TAITH GERDDED MAI 2019

Ar 31 o Fai eleni trefnwyd taith gerdded gan Anne Lewis, Arberth a godwyd y swm anhygoel o £2222.00 i Lyfrau Llafar Cymru.  Yn y llun mae Anne yn cyflwyno’r siec i Rhian Evans Is Gadeirydd a Linda Williams Rheolwr.

Diolchwyd iddi gan Sulwyn Thomas Cadeirydd.  Mae rhai o’r cerddwyr yn y llun hefyd.

Comments are closed.