Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

Apêl am Wrandawyr Newydd

Nid pawb sydd yn ddigon hyderus i ofyn am fanylion cynllun fel hwn. Os gwyddoch chi am unrhyw un ddyle fod yn elwa o’r ddarpariaeth yma, rhowch wybod i Linda ar 01267238225 fel y gallwn drefnu gyda’r awdurdodau perthnasol.

Rydym wedi gosod targed o 700 o dderbynwyr erbyn Medi 2012.