Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

Llyfrau Diweddar

Gellir archebu copi llawn o’r catalog drwy ffonio Linda neu Phil ar 01267 238225

Cofio Nol gan John Tudur Jones (Hungangofiant)

Cipio’r Llyw gan Awen Chiavone

Dechrau Canu Dechrau Wafflo gan Kees Huysmans

Hunangofiant Carl Clowes

Paid a Deud gan Eigra Lewis Roberts

Ar Gwydir gan Goronwy Evans

Y Nant gan Bet Jones

T Melfydd George – O Gell y Cof (Hunangofiant)

Chwalfa gan T Rowland Hughes

Gwalia gan Llyr Titus

Pam? gan Dana Edwards

Trwy’r Tonnau gan Manon Steffan Ros

Brodyr a Chwiorydd gan Geraint Lewis

Blas y Bryniauy gan Dafydd Edwards

Pantywennol gan Ruth Richards

Gweld Ser – Seren y Dyfodol add. Emily Hughes

Cofiwch Lanwddyn gan Eiddwen Jones

Ta Ta Tryweryn gan Gwenno Hughes

Y Stelciwr gan Manon Steffan Ros

Hywel Emrys – Hunangofiant Dyn Lwcus

Tra Bo Dai – Dai Jones Llanilar

Pluen gan Manon Steffan Ros

Trolleybus Pilot by Alun John Richards

Penny Lane and All That by Ann Carlton

A Life in History by John Davies

The Curlew’s Cry by Tia Jones

Evacuee by Barbara Warlow Davies

and many more books have been recorded!