Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

(English) IMPORTANT

The Talking Books office is open Monday – Thursday until further notice. Hours 9 – 1pm. Office is closed on Fridays.

Thanks for your patience.

Linda and Philip

PWYSIG

Ma swyddfa Llyfrau Llafar ar agor o Ddydd Llun tan Ddydd Iau ar hyn o bryd. Oriau 9-1pm. Y swyddfa ar gau ar Ddydd Gwener.

Diolch am eich amynedd.

Linda a Philip

Y CARDI BACH

Dathlodd papur bro Y Cardi Bach ei benblwydd yn 40 oed drwy gynnal cyngerdd arbennig. Penderfynodd y pwyllgor gyflwyno elw’r noson wych yn neuadd Llanboidy i Llyfrau Llafar Cymru, sydd hefyd yn dathlu 40 mlynedd o fodolaeth. Dyma dau o swyddogion y papur bro, Roy Llywelyn ac Eurfyl Lewis yn trosglwyddo siec o £1500 i [...]

RHODD/DONATION

Aeth Wynn Vittle a Sulwyn Thomas, dau o swyddogion Llyfrau Llafar Cymru i Gyfrinfa y Seiri Rhyddion yn Arberth i dderbyn dwy siec oddi wrth swyddogion ac aelodau yno- Ray Mayes, George Bancrofft, Patrick Wadia, Andrew Walker a Richard Fanus. Cyflwynwyd £500 a diolchwyd am y cyfraniad sylweddol.

Two cheques, amounting to £500, were presented [...]

(English) NEATH TOWN COUNCIL

In a Grant Aid Presentation at Neath Town Hall the Mayor, Councillor Bob Price presented a cheque of £200 to Sulwyn and Mansel Thomas of Talking Books Wales. Many thanks for the generous donation.

RHODD GAN GYNGOR TREF CASTELL NEDD

Diolch i Gyngor Tref Castell Nedd am gyfraniad o £200 i Llyfrau Llafar Cymru. Cyflwynodd y Maer, y Cynghorydd Bob Price y siec i Sulwyn a Mansel Thomas mewn noson arbennig yn Neuadd y Dref.

 

(English) TRAPP SHOW, LLANDEILO

Bydd fersiwn Gymraeg y dudalen hon ar gael yn fuan

SIOE TRAP, LLANDEILO

Yn ystod hâf 2019 cododd aelodau a ffrindiau Sioe Trap, Llandeilo £765 i Llyfrau Llafar Cymru. Codwyd yr arian trwy gynnal Ras Hwyl, neidio dros y clwydi (showjumping) a hefyd rhif lwcus a dynnwyd yn y Sioe.

Trosglwyddwyd y siec i Philip, Llyfrau Llafar Cymru mewn barbaciw nos Sadwrn diwethaf. Diolch yn fawr iawn i [...]

(English) SPONSORED WALK MAY 2019

A sponsored walk on 31 May this year was organised by Anne Lewis, Narberth and a massive £2222.00 was raised for Talking Books Wales. Anne is seen presenting the cheque to Rhian Evans, Vice Chairman and Linda Williams Manager.

Sulwyn Thomas, Chairman thanked Anne for organising and supporting Talking Books Wales once again.

Some of [...]

TAITH GERDDED MAI 2019

Ar 31 o Fai eleni trefnwyd taith gerdded gan Anne Lewis, Arberth a godwyd y swm anhygoel o £2222.00 i Lyfrau Llafar Cymru. Yn y llun mae Anne yn cyflwyno’r siec i Rhian Evans Is Gadeirydd a Linda Williams Rheolwr.

Diolchwyd iddi gan Sulwyn Thomas Cadeirydd. Mae rhai o’r cerddwyr yn y llun hefyd.

[...]