Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

NOSON LAWEN

Cynhaliwyd Noson Lawen lwyddiannus iawn yn Neuadd San Pedr ar 11/11/22

Llywydd y noson oedd Gwilym Dyfri ac yr Arweinydd oedd Marci G. Diolch yn fawr iawn i’r Artistiaid am gymryd rhan sef Rhian Roberts; Tecwyn Ifan; Ifan Gruffydd, Pwdin Reis a chorau Ysgol Bro Myrddin.

[...]

(English) QUIZ

Recently Mr & Mrs John Green organised a quiz to raise money for Talking Books Wales. £1100.00 was raised and the winner was Richard Jones.

In the photo John Green is presenting the cheque to Linda Williams, Manager and also in the photo is Emlyn Schiavone Chairman and Rhian Evans Vice Chairman.

[...]

CINIO

Cynhaliwyd cinio yng Ngwesty’r Hebog, Caerfyrddin ar Ddydd Llun 20fed o Chwefror i ddangos ein gwerthfawrogiad i Sulwyn am ei wasanaeth clodwiw am y deng mlynedd a fu yn Gadeirydd i Lyfrau Llafar Cymru.

Cyflwynwyd englyn iddo o waith Y Bardd Tudur Dylan Jones a chafodd Glenys disw o flodau.

Yn dilyn y cinio difyrrwyd [...]

Rhodd er cof am Dafydd Wyn

Dyma lun o Einir Wyn o Fferm Cae Du, Abersoch yn cyflwyno siec o £1500 i Sulwyn Thomas Cadeirydd Llyfrau Llafar Cymru er cof am ei thad, Dafydd Wyn a fu farw ym mis Ebrill wedi cystudd hir. Roedd Dafydd Wyn yn un o gefnogwyr selog y gwasanaeth ac wedi derbyn llyfrau sain ers [...]

Y CARDI BACH

Dathlodd papur bro Y Cardi Bach ei benblwydd yn 40 oed drwy gynnal cyngerdd arbennig. Penderfynodd y pwyllgor gyflwyno elw’r noson wych yn neuadd Llanboidy i Llyfrau Llafar Cymru, sydd hefyd yn dathlu 40 mlynedd o fodolaeth. Dyma dau o swyddogion y papur bro, Roy Llywelyn ac Eurfyl Lewis yn trosglwyddo siec o £1500 i [...]

RHODD/DONATION

Aeth Wynn Vittle a Sulwyn Thomas, dau o swyddogion Llyfrau Llafar Cymru i Gyfrinfa y Seiri Rhyddion yn Arberth i dderbyn dwy siec oddi wrth swyddogion ac aelodau yno- Ray Mayes, George Bancrofft, Patrick Wadia, Andrew Walker a Richard Fanus. Cyflwynwyd £500 a diolchwyd am y cyfraniad sylweddol.

Two cheques, amounting to £500, were presented [...]

(English) NEATH TOWN COUNCIL

In a Grant Aid Presentation at Neath Town Hall the Mayor, Councillor Bob Price presented a cheque of £200 to Sulwyn and Mansel Thomas of Talking Books Wales. Many thanks for the generous donation.

RHODD GAN GYNGOR TREF CASTELL NEDD

Diolch i Gyngor Tref Castell Nedd am gyfraniad o £200 i Llyfrau Llafar Cymru. Cyflwynodd y Maer, y Cynghorydd Bob Price y siec i Sulwyn a Mansel Thomas mewn noson arbennig yn Neuadd y Dref.

 

(English) TRAPP SHOW, LLANDEILO

Bydd fersiwn Gymraeg y dudalen hon ar gael yn fuan

SIOE TRAP, LLANDEILO

Yn ystod hâf 2019 cododd aelodau a ffrindiau Sioe Trap, Llandeilo £765 i Llyfrau Llafar Cymru. Codwyd yr arian trwy gynnal Ras Hwyl, neidio dros y clwydi (showjumping) a hefyd rhif lwcus a dynnwyd yn y Sioe.

Trosglwyddwyd y siec i Philip, Llyfrau Llafar Cymru mewn barbaciw nos Sadwrn diwethaf. Diolch yn fawr iawn i [...]