Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

CINIO

Cynhaliwyd cinio yng Ngwesty’r Hebog, Caerfyrddin ar Ddydd Llun 20fed o Chwefror i ddangos ein gwerthfawrogiad i Sulwyn am ei wasanaeth clodwiw am y deng mlynedd a fu yn Gadeirydd i Lyfrau Llafar Cymru.

Cyflwynwyd englyn iddo o waith Y Bardd Tudur Dylan Jones a chafodd Glenys disw o flodau.

Yn dilyn y cinio difyrrwyd y cwmni gan grwp o chwaraewyr “Ukulele” a chyd-ganwyd amryw o ganeuon Cymraeg poblogaidd.

 

Comments are closed.