Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

RHODD PAPUR BRO CLONC

Derbyniwyd £500.00 gan Bapur Bro Clonc i goffrau Llyfrau Llafar Cymru yn ddiweddar.  Yn y llun gweler Nia Wyn Davies, Trysorydd Clonc ynghyd â swyddogion y papur bro Gwyneth Davies, Is Gadeirydd; Marian Morgan Cyn Is Gadeirydd; Dylan Lewis, Cadeirydd a Delyth Morgan Phillips, Golygydd yn cyflwyno siec i Rhian Evans a Wynne Vittle ar ran Llyfrau Llafar Cymru.

Comments are closed.