Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

PENWYTHNOS Y GANNWYLL

Diolch i aelodau Soar Maes yr Haf, Castell Nedd am gasglu £720 i Llyfrau Llafar  Cymru yn ystod Penwythnos y Gannwyll. Y Gweinidog, y Parchedig Gareth Morgan Jones a dwy o’r aelodau, sy’n derbyn llyfrau sain , Sally a Mair, gyflwynodd y siec mewn oedfa arbennig i gadeirydd Llyfrau Llafar Cymru, Sulwyn Thomas.

Comments are closed.