Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

PENWYTHNOS Y GANNWYLL

Canon Bryan Witt yn cyflwyno siec o £1200 i Sulwyn Thomas, Cadeirydd Llyfrau Llafar Cymru.  Casglwyd yr arian yn ystod yr Wyl Goed Nadolig a gynhaliwyd yn Eglwys Sant Twrog, Llanddarog fis Rhagfyr diwethaf.  Hefyd yn y llun gweler Miss Rhian Evans – Is Gadeirydd a Linda Williams (Rheolwr)  Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth.

Comments are closed.