Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

PENWYTHNOS Y GANNWYLL

Bu aelodau Eglwys yr Annibynwyr, Penygroes, Llanelli,  sef Olive Davies, Sheila John a David Thomas yn cyflwyno siec hael o £600 i Llyfrau Llafar Cymru at ein Apel – Penwythnos y Gannwyll.

Yr oedd £200 o’r cyfanswm wedi cael ei godi gan Olive Davies a staff  theatr Ysbyty Glangwili.

Diolch o galon am eich cefnogaeth.

Comments are closed.