Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

CAPEL SALEM, LLANDEILO

Dyma lun o’r artistiaid a fu’n diddori yng nghapel Salem , Llandeilo mewn cyngerdd i godi arian i LLyfrau Llafar Cymru. Bob blwyddyn cynhelir Gwyl y Goeden –  cyngerdd, arddangosfa o’r coed Nadolig yn y capel a gwasanaeth ar y Sul.

Codwyd £600.  Diolch i bawb.

Comments are closed.