Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

PENWYTHNOS Y GANNWYLL

Sulwyn Thomas, Caerfyrddin, Cadeirydd Llyfrau Llafar Cymru yn derbyn cyfraniad i’r elusen gan Wynne Melville Jones, Cadeirydd Banc Bro Llanfihangel Genau’r Glyn. Codwyd £500. i gefnogi Llyfrau Llafar Cymru mewn Noson Nadoligaidd gymunedol lwyddiannus a drefnwyd gan y Banc Bro yn Bethlehem ar nos Wener Rhagfyr 2.  Roedd Diana a Huw Ceiriog hefyd yn yn y cyflwyniad yn cynrychioli aelodau’r Banc Bro a dymunwn ddiolch iddyn nhw a phawb arall a fu mor gefnogol a brwdfrydig i sicrhau llwyddiant y noson hon.

 

Comments are closed.