Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

DARLLEN NODDEDIG

PONTARDAWE

Fel rhan o Wythnos Llyfrau Llafar Cymru bu plant ysgol Gynradd Gymraeg Pontardawe yn cymryd rhan mewn sesiwn o ddarllen noddedig. Diolch i’r Pennaeth a’r athrawon am drefnu ‘r diwrnod ac i’r rhieni a phawb fu’n noddi ‘r plant. Braf oedd cael clywed hwy yn darllen a rhoi ychydig o hanes ein gwasanaeth iddynt.

[...]

(English) LIGHTING A CANDLE WEEK END

Bydd fersiwn Gymraeg y dudalen hon ar gael yn fuan

PENWYTHNOS Y GANNWYLL

Gwell cyfaddef ar y dechrau fel hyn i mi fod yn hir cyn danfon gair fel hyn. Ond mae ‘na reswm. Dywedwyd ar ddechrau ymgyrch Penwythnos y Gannwyll y gallai gymryd hyd at chwe mis cyn y byddem yn medru asesu llwyddiant ariannol yr ymarferiad.

 

Gwir oedd y gair. Hyd yn oed y funud [...]

BLOG MIS RHAGFYR 2016

Blog Rhagfyr 2016

Dyma ddod i ddiwedd blwyddyn arall. Mae’r Nadolig yn nesau ac yng nghanol yr holl brysurdeb rw i wedi cael y pleser o fod mewn dwy Ŵyl arbennig- dwy Ŵyl y Goeden. Roedd yr un gynta yn Salem , Llandeilo , a’r ail yn Llanddarog. Yn Salem, roedd y capel y [...]

(English) OCTOBER 2016

Bydd fersiwn Gymraeg y dudalen hon ar gael yn fuan

HYDREF 2016

Blog Hydref 2016

Dyma ysgrifennu hyn oriau wedi i Benwythnos y Gannwyll ddod i ben yn “swydddogol “. Cofiwch nad oes raid i chi gadw at y tridiau yna yn Hydref. Mae cynnau cannwyll ar ddechrau unrhyw ddigwyddiad i godi arian i Llyfrau Llafar Cymru yn ymestyn tan y flwyddyn newydd, efalllai y tu hwnt [...]

CLWB ROTARI ARBERTH A HENDY GWYN

ROTARI

Gwesteion Clwb Rotari Arberth a Hendy Gwyn oedd Mrs Ann Lewis a Sulwyn Thomas o Llyfrau Llafar Cymru. Llywydd y Clwb, Mary Adams groesawodd y ddau i ginio yng ngwesty Plas Hyfryd, Arberth a rhoddwyd cyfle i ddweud gair am y gwasanaeth. Diolch i’r aelodau am y croeso.

[...]

BLOG MIS MEDI 2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Os nad oeddech chi yn neuadd Pontyberem , ar noson wlyb,oer, annifyr, mae’n anodd disgrifio’r profiad i chi. Mae’r neuadd ei hun yn enwog am fod yn lle delfrydol i gynnal cyngherddau cerddorfaol a gyda dros 200 o seddi wedi eu llenwi, roedd na awyrgylch parod ar gyfer yr artistiaid.

O’r nodyn cyntaf, roedd pawb [...]

LAWNSIAD PENWYTHNOS Y GANNWYLL

LLUN OR ATOM 6

Dyma luniau o lawnsiad Penwythnos y Gannwyll yn yr Atom nos Fercher,Mehefin 29

Diolch i bawb a ddaeth i’r lawnsiad ac i Helen, Heledd ac Iwan a Sipsi Gallois a fu’n diddanu’r gynulleidfa

Cafwyd dechrau gwych i’r ymgyrch. Aelodau côr Crescendo yn cyflwyno siec o £1400 ar ôl taith gerdded llwyddiannus a chapel Moriah, Meinciau [...]

BLOG Y CADEIRYDD MIS MAI 2016

GOG1

I ble aeth y misoedd dwetha dwedwch? Mae dyn wedi bod mor brysur fel na chafodd amser i ysgrifennu pwt fel hwn. Fe ddaw’r cyfan yn glir yn yr Hydref pan fyddwn yn trefnu digwyddiadau arbennig, gan obeithio y bydd rhai ohonoch yn fodlon ein helpu. Mwy am hynny eto.

Mae’n rhaid i fi [...]