Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

DARLLEN NODDEDIG

Fel rhan o Wythnos Llyfrau Llafar Cymru bu plant ysgol Gynradd Gymraeg Pontardawe yn cymryd rhan mewn  sesiwn o ddarllen noddedig. Diolch i’r Pennaeth a’r athrawon am drefnu ‘r diwrnod  ac i’r rhieni a phawb fu’n noddi ‘r plant.  Braf oedd cael clywed hwy yn darllen  a rhoi  ychydig o hanes  ein gwasanaeth iddynt.

Comments are closed.