Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

Llyfrau Diweddar

Gellir archebu copi llawn o’r catalog drwy ffonio Linda neu Phil ar 01267 238225

1. GWRTHWYNEBWYR CYDWYBODOL YN Y RHYFEL MAWR – ALED EIRUG – 2216

2. HENRIET Y SYFFRAJET – ANGHARAD TOMOS – 2215

3. fel edefyn gwe – SIAN REES – 2214

4. CYMER Y SEREN – CEFIN ROBERTS – 2213

5. YN FFLACH Y FELLTEN – GERAINT V JONES – 2212

6. GLAW TRANA – SONIA EDWARDS – 2211

7. MUNED I FEDDWL – MYFYRDODAU CEN LLWYD – 2210

8. MAE’R LLEUAD YN GOCH – MYRDDIN AP DAFYDD – 2209

9. MERCH O’R WLAD – ATGOFION DRWY GANEUON – DOREEN LEWIS – 2208

10 CADW’R BYD I DROI – CLEDWYN EVANS – 2207

11. GOLYGON – MANON STEFFAN ROSS – 2206

12. BLAIDD WRTH Y DRWS – MELERI WYN JAMES – 2205

13. Y WISG GYMREIG DRADDODIADOL – CHRIS S STEPHENS , Cyf CATRIN BEARD – 2204

14. BUSNES Y BUARTH LLAETH Y LLAN 1985-2010 – GARETH A FALMAI ROBERTS – 2203

15. FI SY’N CAEL Y CI – RHIAN CADWALADER – 2202

16. Y STRYD – HELEN NAYLOR – 2201

17. YNGHANOL PETHE – EMYR JENKINS – 2200

18. BLASUS – ELLIW GWAWRN- 2199

19. TEULU’R GYMWYNAS OLAF – GWILYM C PRICE EI FAB A’I FERCHED – 2197

20. MELYSACH CYBOLFA – MARI GWILYM – 2196