Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

Newyddion Sir Gar

Bob deufis fe fydd Cyngor Sir Gaerfyrddin yn cyhoeddi Papur arbennig. Ers amser bellach recordir fersiwn sain o’r un Cymraeg, a’r un Saesneg, yn ein stiwdio ym Mhensarn gyda dros 300 yn derbyn pob rhifyn.

Cyngor Sir Gâr oedd y cyntaf i gynnig gwasanaeth o’r fath ac rydym yn gobeithio y bydd cynghorau eraill yn ystyried cynllun tebyg.

Rydym yn ystried hyn yn gyfraniad pwysig wrth geisio rhyddhau gwybodaeth i gynulleidfa eang.