Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

Aelodau’r Bwrdd

  • Sulwyn Thomas - Cadeirydd
  • Rhian Evans - Is Gadeirydd
  • Gareth GravellYsgrifennydd
  • Llyr JamesTrysorydd
  • Mansel Thomas
  • Tysul Evans
  • Allison Parsons
  • Dafydd Williams
  • Elonwy Phillips