Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

Sylwadau

Buasem yn falch o glywed oddi wrthych.

  • Beth yw eich barn am y wefan hon?
  • Sut fedrwn wella?
  • Yn bwysicach fyth, sut allwn wella ein gwasanaeth i’r rhai sy’n cyfrifi fwya – deillion, y rhannol ddall a’r rhai sy’n cael trafferth i ddarllen print?

Byddwn yn recordio amrywiaeth o lyfrau Cymraeg a llyfrau am Gymru yn Saesneg, cylchgronau, papurau bro, a hyd yn oed fersiwn sain o’r Radio Times.

Rydym yn ymwybodol nad oes gan lawer syniad o’r hyn yr ydym yn ei ddarparu.

Gofynnwn i chi rannu’r wybodaeth gydag eraill a hybu gwrandawyr i ymuno â ni. Cysylltwch â Linda os y gwyddoch am “gwsmeriaid newydd”.

Diolch