Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

LAWNSIAD PENWYTHNOS Y GANNWYLL

Dyma luniau o lawnsiad Penwythnos y Gannwyll yn yr Atom nos Fercher,Mehefin 29

Diolch i bawb a ddaeth i’r lawnsiad ac i Helen, Heledd ac Iwan a Sipsi Gallois a fu’n diddanu’r gynulleidfa

Cafwyd dechrau gwych i’r ymgyrch.  Aelodau côr Crescendo yn cyflwyno siec o £1400 ar ôl taith gerdded llwyddiannus a chapel Moriah, Meinciau yn trosglwyddo £500 wedi iddyn nhw gynnal tê parti yn ddiweddar.  Diolch o galon  iddyn nhw.

Comments are closed.