Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

CLWB ROTARI ARBERTH A HENDY GWYN

Gwesteion Clwb Rotari Arberth a Hendy Gwyn oedd Mrs Ann Lewis a Sulwyn Thomas o Llyfrau Llafar Cymru. Llywydd y Clwb, Mary Adams  groesawodd y ddau i ginio yng ngwesty Plas Hyfryd, Arberth a rhoddwyd cyfle i ddweud gair am y gwasanaeth. Diolch i’r aelodau am y croeso.

Comments are closed.