Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

RHODD GAN MAER CAERFYRDDIN, CYNG. WYN THOMAS

Cafodd Llyfrau Llafar Cymru rhodd o £250 gan y Maer Caerfyrddin, Cyng. Wyn Thomas yn ddiweddar.

Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth.

Yn y llun, gweler y Maer yn cyflwyno’r siec i Linda Williams (Rheolwr) a Philip James

Comments are closed.