Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

LLANDUDNO

Bu Sulwyn Thomas (Cadeirydd) a Philip James yn Arddangosfa yn Landudno yn ddiweddar.  Cymdeithas y Deillion Gogledd Cymru oedd wedi ei drefnu, ac yr oedd yn dda i weld sut gymaint o bobol wedi dod i’n gweld.

Comments are closed.