Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

CYSTADLEUAETH GOLFF 2017

Cystadleuaeth Golff Agored

Llyfrau Llafar Cymru/Wales Talking Books

 

Open Golf Tournament

Clwb Golff  Derllys Golf Club Bancyfelin

        Dydd Sadwrn Hydref 7fed

        Saturday October 7th

 

   Prif Noddwr: Prifysgol Drindod Dewi Sant

 

   Elw/Proceeds : Llyfrau Llafar Cymru

 

Manylion / Tournament Details

( Entry Form attached)

1 Stapleford Rules will apply (Maximum handicap28)

   2 Teams will be Four Ball with the best two scores

to count

   3 Team members will also take part in the individual

competition.

 

Gwobrau / Prizes

1. Tîm Gorau/Best team Score

(Tarian Prifysgol Drindod Dewi Sant)

2. Unigolyn Gorau / Best Individual Score

3. Twll Mewn Un / Hole in One

4.  Yr Agosaf i’r Pin / Nearest the Pin

5. Y Dreif Hiraf / Longest Drive

 

Er mwyn hwyluso y trefniadau a fyddech mor garedig i ddychwelyd y ffurflen erbyn Medi 23ain

Please return the entry form by September23rd in order to facilitate the arrangements for the tournament

 

            Ffurflen Gofrestru / Entry Form

£100 y tîm (unigolyn £25/person)

       Enw’r Tîm / Team Name:___________________

Cysylltwr / Contact_____________________

E bost / E Mail

 

Enwau /Names Handicap E Bost / Ffôn
     
     
     
     

Amserau Tio Bant / Tee Off Times 9.00 – 12.00

 

Sieciau yn daladwy i Llyfrau Llafar Cymru ac i’w danfon gyda’r ffurflen yma i un o’r trefnwyr.

 

Please make cheques payable to Llyfrau Llafar Cymru and send with this entry form to either:

Mansel Thomas: Ty Gwyn, Meinciau Rd, Mynyddygarreg,

                              Cydweli.  SA17 4RA

                               Tel: 01554890172

                                E bost: tygwyn10@yahoo.co.uk

    Gareth Gravell: Murmur y Coed, 14 Brithdir, Llangynnwr,

                            Caerfyrddin.  SA31 2LN

                             Tel:01267221546

Comments are closed.