Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

(English) COR MEIBION CAERFYRDDIN

Diolch i Gôr Meibion Caerfyrddin am siec hael o £250 i Lyfrau Llafar Cymru.

Yn y llun mae Dewi Jones Cadeirydd Côr Caerfyrddin yn trosglwyddo’r siec i Sulwyn Thomas Cadeirydd Llyfrau Llafar Cymru.  Hefyd yn y llun mae Dai Lewis Is Gadeirydd a Steve Thomas Trysorydd.

Comments are closed.