Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

RHODD

Derbyniwyd siec o £1000 oddiwrth aelodau Dydd Gweddi Byd-Eang y Chwiorydd Is-Bwyllgor Cymraeg (Rhyngenwadol) yn ddiweddar.  Mae’r arian yn cael eu ddefnyddio i recordio llyfrau i’r deillion cofrestredig dros Gymru gyfan.

Diolch yn fawr iawn i chi am eich rhodd hael.  Mae staff ac aelodau ein pwyllgor yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth yn fawr iawn.

Comments are closed.