Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

CYNGERDD ‘CROESHOELIAD’ CAPEL Y PRIORDY

Capel y Priordy yn cyflwyno siec o £1000 i Llyfrau Llafar Cymru.  Elw cyngerdd ‘Croeshoeliad’.  Diolch i Gôr Seingar a Chôr Ty Tawe.

Comments are closed.