Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

CYLCH CINIO CYMRAEG ABERTAWE

Cadeirydd  Llyfrau  Llafar  Cymru  oedd y gwestai yng nghyfarfod mis Hydref  o Gylch Cinio Cymraeg  Abertawe. Derbyniodd  siec o £500 oddi wrth yr  aelodau. Yn y llun y mae aelod hynaf  y cylch cinio, Harri  Clarke Jones a’r cadeirydd,Rob Evans a Sulwyn Thomas. Diolch  am y rhodd  hael a’r croeso  arbennig.

Comments are closed.