Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

Y CARDI BACH

Dathlodd papur bro Y Cardi Bach ei benblwydd yn 40 oed drwy gynnal cyngerdd arbennig. Penderfynodd y pwyllgor gyflwyno elw’r noson wych yn neuadd Llanboidy i Llyfrau Llafar Cymru, sydd hefyd yn dathlu 40 mlynedd o fodolaeth. Dyma dau o swyddogion y papur bro, Roy Llywelyn ac Eurfyl Lewis  yn trosglwyddo siec o £1500 i Rhian Evans, Linda Williams a Sulwyn Thomas o Llyfrau Llafar Cymru. 

y cardi bach 2

Comments are closed.