Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

SIOE TRAP, LLANDEILO

Yn ystod hâf 2019 cododd aelodau a ffrindiau Sioe Trap, Llandeilo £765 i Llyfrau Llafar Cymru.  Codwyd yr arian trwy gynnal Ras Hwyl, neidio dros y clwydi (showjumping) a hefyd rhif lwcus a dynnwyd yn y Sioe.

Trosglwyddwyd y siec i Philip,  Llyfrau Llafar Cymru mewn barbaciw nos Sadwrn diwethaf.   Diolch yn fawr iawn i bawb am gefnogi ein elusen.  Yn y llun o’r chwith i’r dde: Anne White; Alison a Philip John (Cwn Tywys, Cangen Llanelli a oedd wedi derbybn £765 hefyd) Pat Thomas, Trysorydd Sioe Trap; Philip James, Llyfrau Llafar Cymru; Randall Humphries, Cadeirydd Sioe Trap.

Comments are closed.