Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

RHODD GAN GYNGOR TREF CASTELL NEDD

Diolch i Gyngor Tref Castell Nedd am gyfraniad o £200 i Llyfrau Llafar Cymru. Cyflwynodd y Maer, y Cynghorydd Bob Price y siec i Sulwyn a Mansel Thomas mewn noson arbennig yn Neuadd y Dref.

 

Comments are closed.