Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

NOSON LAWEN

Cynhaliwyd Noson Lawen lwyddiannus iawn yn Neuadd San Pedr ar 11/11/22

Llywydd y noson oedd Gwilym Dyfri ac yr Arweinydd oedd Marci G.  Diolch yn fawr iawn i’r Artistiaid am gymryd rhan sef Rhian Roberts; Tecwyn Ifan; Ifan Gruffydd, Pwdin Reis a chorau Ysgol Bro Myrddin.

Comments are closed.