Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

RHODD GAN Y CYNG. MANSEL CHARLES

Daeth y Cyng. Mansel Charles i Dy Llafar yn ddiweddar, cyn iddo orffen ei flwyddyn fel Cadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin.

Yn y llun gweler Mansel yn trosglwyddo siec i Rhian Evans, Is Gadeirydd (chwith) a Linda Williams i gronfa Llyfrau Llafar.  Diolchwyd iddo am y rhodd a phob dymuniad da i’r dyfodol.

Comments are closed.