Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

BORE COFFI NEUADD PUMSAINT

Bu Iris, Rhiannon, Anwen, Llinos a’u plant Harri, Ifan, Tomi, Hanna a Molly yn gweithio’n galed yn trefnu Bore Coffi ym Mhumsaint yn ddiweddar.  Codwyd £1000 i Lyfrau Llafar Cymru.

Yn y llun mae’r trefnwyr yn cyflwyno’r siec i Linda Williams ac Iris Owen.  Diolch o galon i chi am gefnogi ein elusen.

 

 

Comments are closed.