Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

SEFYDLIAD CYMUNEDOL YNG NGHYMRU – CRONFA GWADDOL DR. DEWI DAVIES

http://www.fundforwales.org.uk/eng/Home | Cartref

Bu Llyfrau Llafar Cymru yn ffodus iawn yn ddiweddar  i dderbyn  grant  sylweddol oddi wrth  Gronfa Waddol  Dr Dewi  Davies. Cyflwynwyd £3000 i ni ac rydym yn  hynod o  ddiolchgar i aelodau ‘r gronfa am eu haelioni.  Sefydlwyd  y gronfa er mwyn cefnogi mudiadau ac elusennau sydd yn helpu pobl yn nhalgylch Castellnewydd Emlyn. Daw’r gronfa dan adain y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru ac rydym  yn ddiolchgar  i’r aelodau a’r staff yno  hefyd.

Comments are closed.