Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

PWYSIG

Bydd swyddfa Llyfrau Llafar Cymru a’r Papur Llafar ar gau am gyfnod oherwydd y feirws Covid 19.  Felly bydd dim cd’s yn cael eu danfon allan i chi o gwbwl.  A fyddech yn fodlon cadw popeth sydd gyda chi tan eich bod yn clywed oddi wrthym.

Ni’n flin iawn am hyn a diw’r penderfyniad ddim wedi bod yn un hawdd i’w wneud.

Cymrwch ofal a phob dymuniad da i chi gyd.

Linda a Philip

Comments are closed.