Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

PENWYTHNOS Y GANNWYLL – CODI ARIAN

Bu Ysgolion Carwe, Gwynfryn a Phonthenri yn codi arian i Llyfrau Llafar Cymru yn ddiweddar.  Cyflwynwyd sieciau i Mr Mansel Thomas. Y cyfanswm yn £302.90

Diolch yn fawr iawn i’r plant a’r staff am eu cefnogaeth.

   

Comments are closed.