Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

PENWYTHNOS Y GANNWYLL

 

Peter Harries o Gapel Salem, Heol Galed, Llandeilo yn cyflwyno siec hael o £600 i Linda Williams a Sulwyn Thomas. Yn y llun hefyd mae Swyddogion y Capel, Alun a Pat Evans a Brenda Rees

Codwyd yr arian wrth gynnal Cyngerdd, Addurno Coeden Nadolig a hefyd gwasanaeth yn y Capel dros 3 diwrnod i’n Apel – Penwythnos y Gannwyll.

Gwerthfawrogwyd eich cefnogaeth yn fawr iawn.

 

Comments are closed.