Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

PENWYTHNOS Y GANNWYLL

Swyddogion Merched Y Wawr Cangen Caerfyrddin yn cyflwyno siec hael o £700 i Llyfrau Llafar Cymru.  Codwyd yr arian mewn Bore Coffi ym Mis Hydref.

Diolch o galon am eich ymdrech a’ch cefnogaeth i’n Apêl “Penwythnos Y Gannwyll”

Comments are closed.