Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

PENWYTHNOS Y GANNWYLL

Megan Bevan yn cyflwyno siec am £100 i Sulwyn Thomas, Cadeirydd Llyfrau Llafar Cymru ar ran grwp o Ferched y Wawr Llanddarog.  Diolch i aelodau o ganghennau Pontarddulais, Bro Cennech a Gorseinon hefyd am eich cefnogaeth.  Ma’r aelodau yn cerdded bob bore Mawrth ac yn cyfrannu £1 yr un bob wythnos.  Cawn ddewis achos da yn eu tro ac unwaith mae’r cyfaniaday yn cyrraedd £100 cyflwynir yr arian i achosion da.

Comments are closed.