Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

GOLFF 2018

Cynhelir Cystadleuaeth Golff lwyddiannus iawn yng Nglwb Derllys, Bancyfelin Dydd Sadwrn 25 Awst.  Codwyd dros £1000 i Lyfrau Llafar Cymru.  Hoffwn ddiolch i bawb am ein noddi.  Diolch yn fawr iawn i Rhian a Meinir, Clwb Derllys am eu cefnogaeth dros y 3 blynedd diwethaf.

Y tim ennillodd gyda 88 o bwyntiau oedd y “Wedges”.  Y Dreif Hiraf – Huw Hafod Jones; Unigolyn gorau – Huw Michael; Agosaf at y pin – Geraint Roberts.

Yn y llun gweler Mansel Thomas (Trefnydd) yn cyflwyno’r darian i’r ennillwyr.

Comments are closed.