Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

DECHRAU GWYCH

Am ddechrau gwych i’n hymgyrch eleni! Roedd  yn fraint cael bod yng ngwasanaeth diolchgarwch  arbennig yn ysgol Penybryn,Tywyn, Gwynedd  a derbyn  siec gyntaf Ymgyrch 2017 o £237.26. Braf gweld  y plant  i gyd  yn cymryd rhan.  Roedd   cyfle i gael  gair gyda nhw a’u

rhieni ddaeth  i’r ysgol ar gyfer  y gwasanaeth. Diolch i Mrs Menna Wynne -Pugh a’r staff am eu croeso.

Gobeithio  bod nifer o ysgolion yng  Nghymru  yn trefnu ar gyfer Wythnos Llyfrau Llafar Cymru – 23-27 Hydref. Croeso  i  chi  gysylltu â  ni.

 

Comments are closed.