Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

CYSTADLEUAETH GOLFF 2017

Cawsom Cystadleuaeth Golff lwyddiannus iawn Dydd Sadwrn 7fed o Hydref yng Nglwb Derllys, Bancyfelin.  Codwyd dros £1000.   Diolch i bawb am gefnogi ac i bawb nath ein noddi.

Yn y lluniau gweler Gwilym Dyfri Jones – Coleg y Drindod Dewi Sant – Prifysgol Cymru (ein prif noddwyr) yn cyflwyno’r gwobrau.

Y dreif hyraf – Aled Thomas (Yn y llun gweler Lloyd Thomas Tad Aled yn derbyn y gwobr);  Unigolyn Gorau – Ifan Charles;  Agosaf at y pin – Gareth Gravell; Y tim gorau oedd tim Denzil Hughes

Comments are closed.