Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

CYSTADLEUAETH GOLFF 2017

Cystadleuaeth Golff Llyfrau Llafar Cymru

Talking Books Wales Golf Competition

 

Cynhelir Cystadleuaeth Golff Llyfrau Llafar Cymru dydd

Sadwrn Hydref 7fed yng Nghlwb Golff Derllys.

Mae Llyfrau Llafar Cymru yn recordio llyfrau, Cymraeg a Saesneg,  ar gyfer pobl sydd wedi eu cofrestru’n ddall neu’n rhannol ddall. Mae gennym o gwmpas 500 o bobl ar hyn o bryd sydd yn dibynnu ar ein gwasanaeth gwirfoddol.

Mae’r gystadleuaeth golff yn un o weithgareddau amrywiol y pwyllgor i godi arian er mwyn cynnal y gwasanaeth sydd yn rhad ac am ddim.

Rydym yn chwilio am noddwyr i noddi pob un o’r deunaw twll. Y pris yw £25 y twll.

 

The tournament that will be held on Saturday7th of July  at Derllys Golf Club will provide a focus for the fund raising activities of Talking Books Wales in its efforts to continue and provide its valuable service, free of charge, to over five hundred blind or partially sighted clients.  Both Welsh and English books are recorded on CD’s and tape and are distributed to the recipients that live all over the country.

We are looking for sponsors for each of the 18 holes. The cost is £25 per hole.

 

Comments are closed.