Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

CYFRANIAD UNIGRYW

Diolch I Uchel Siryf Dyfed, Is Ganghellor Medwin Hughes am gydnabod gwaith Llyfrau Llafar Cymru mewn seremoni ym Mhrifysgol Y Drindod Dewi Sant. Yn y llun gweler Philip James (gweinyddwr) Gareth Gravell (ysgrifennydd) Sulwyn Thomas (Cadeirydd) Linda Williams (Rheolwr)  Medwin Hughes (Is Ganghellor)

Comments are closed.