Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

CO-OP CAERFYRDDIN

Bu Llyfrau Llafar Cymru yn ffodus i gael bod yn rhan o ymgyrch elusennol y Co-op. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf roeddem yn un o dair elusen i elwa wrth i ganran o wariant cwsmeriaid ardal Caerfyrddin  fynd i’r elusennau hynny.

Dros y deuddeg mis codwyd  bron  i £2,000.

Yn ystod diwrnod arbennig yn  Siop Caerfyrddin  cyflwynwyd siec o £646.22 i Llyfrau Llafar Cymru.  Diolch i’r cwsmeriaid a fu mor gefnogol  a’r Co-op  am eu  haelioni.

 

Comments are closed.