Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

CLWB CINIO CAERFYRDDIN

Huw Michael ac Adrian Evans., cyn Gadeirydd  a Thrysorydd Clwb Cinio Caerfyrddin yn cyflwyno siec o £200 i Sulwyn Thomas, Cadeirydd Llyfrau Llafar Cymru.  Diolch i’r aelodau am eu haelioni.

Comments are closed.