Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

AELWYD YR URDD CYNWYL ELFED

Codwyd £500 gan Aelwyd yr Urdd Cynwyl Elfed yn ddiweddar.  Cyflwynwyd y siec i Mr Sulwyn Thomas, Cadeirydd Llyfrau Llafar Cymru.

Diolchwyd i’r aelodau gan Sulwyn am gefnogi yr Elusen ac ar ddiwedd y noson yr oedd te blasus wedi ei baratoi

Comments are closed.